Κολλιάς Γιώργος

Ο Γιώργος Κολλιάς είναι κοινωνιολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, της Οικονομικής/Κοινωνιολογικής σχολής του Λοτζ Πολωνίας. Από το 1994 είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και συμμετέχει στο τμήμα τεκμηρίωσης και στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Έχει συμμετάσχει σε έρευνες μελέτες του ΙΝΕ στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και των εργασιακών σχέσεων με δημοσιεύσεις στο περιοδικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του ΙΝΕ και συμβολή στο εκδοτικό του έργο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Απασχόληση, ανεργία, ισότητα ευκαιριών, συνδικάτα, απεργιακό φαινόμενο, συνθήκες εργασίας, υγιεινή ασφάλεια