Μάγος Κώστας

Ο Μάγος Κώστας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία και πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων.