Μαρκάκη Μαρία

Η Μαρία Μαρκάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (υπό διορισμό). Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Aκολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Ανάλυσης Εισροών-Εκροών. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), στο Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Journal of Cleaner Production, Economic Systems Research, Energy Policy, Review of Radical Political Economics, Critique, κ.ά. Επιπλέον, το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα σε συλλογικούς τόμους και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση, Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Παραγωγική Δομή και Ανασυγκρότηση, Οικονομική Ανάπτυξη, Βιώσιμη Ανάπτυξη