Μωυσίδου Αγγελική

Η Αγγελική Μωυσίδου είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και εν συνεχεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές, με άριστα, στο τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ. (κατεύθυνση: Κοινωνική Πολιτική-Διαχείριση κοινωνικών προγραμμάτων). Έχει συμμετέχει στην Πανελλήνια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Ερευνητικό Πρόγραμμα “Health-Behaviour-in-School-aged-Children”) αναφορικά με τον τρόπο ζωής και την υγεία των εφήβων μαθητών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Κοινωνική πολιτική, ανισότητες στην υγεία, φτώχεια, συστήματα υγειονομικής φροντίδας, διακρατική σύγκριση.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο