Παπαδόπουλος Φώτης

Ο Φώτης Παπαδόπουλος εργάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ως Ειδικός Επιστήμονας στον τομέα των Εφαρμοσμένων Οικονομικών, όπου ασχολείται με κλαδικές μελέτες και υποθέσεις στους κλάδους των τροφίμων και του λιανικού εμπορίου. Έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και τις μεταπτυχιακές στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Warwick στη Μεγάλη Βρετανία, με ειδίκευση στις ποσοτικές μεθόδους, τα διεθνή οικονομικά και τα οικονομικά των αγορών εργασίας. Έχει λάβει υποτροφίες για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις από την Εμπορική Τράπεζα και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), υπήρξε υπότροφος του προγράμματος ΥΠΕΡ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και Marie Curie research fellow στο Πανεπιστήμιο του Essex στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει απασχοληθεί σε ερευνητικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Food and Agriculture Organization των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως στα οικονομικά της ευημερίας, στην εφαρμοσμένη στατιστική και οικονομετρία καθώς και στην πολιτική του ανταγωνισμού.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

οικονομικά της ευημερίας, εφαρμοσμένη στατιστική και οικονομετρία, πολιτική του ανταγωνισμού