Ανδριοπούλου Ειρήνη

Η Ειρήνη Ανδριοπούλου απασχολείται ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Στα καθήκοντά της συγκαταλέγονται, η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του DG-ECFIN της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων για τις συνεδριάσεις των ECOFIN-Eurogroup-EFC και οι αναλύσεις μικροδεδομένων για σχεδιασμό οικονομικών πολιτικών (ελάχιστο επαρκές επίπεδο διαβίωσης, κοινωνικό μέρισμα, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, φορολογική πολιτική κ.ά.). Έχει εργαστεί ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στον τομέα των εφαρμοσμένων οικονομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου ασχολήθηκε κυρίως με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, υποθέσεις εναρμονισμένων πρακτικών και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σε διάφορους τομείς. Διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ενώ ανά διαστήματα απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ. Έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του ΟΠΑ και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Οικονομική Ανάπτυξη από το London School of Economics. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Ιδρύματος «Γεωργίου Χαλκιοπούλου», του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος», του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Υπουργείου Παιδείας μέσω του προγράμματος «Ηράκλειτος». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εμπειρικές αναλύσεις μικροδεδομένων και συγκεκριμένα εισοδηματικών ανισοτήτων, φτώχειας, αξιολόγησης μέτρων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και σε εμπειρικές εφαρμογές φορολογικής πολιτικής.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Αναλύσεις εισοδήματος, ανισοτήτων και φτώχειας, οικονομικά και πολιτική ανταγωνισμού