Ζάγκος Χρήστος

Ο Χρήστος Δ. Ζάγκος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1981. Είναι απόφοιτος του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Α.Π.Θ., ενώ αναγορεύτηκε διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πεδίο της κοινωνιολογίας. Επίσης πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου του Lancaster στη Μεγάλη Βρετανία (Lancaster University). Έχει δημοσιεύσει (μόνος ή με συνεργάτες) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (32), εργασίες του έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους (9) και πρακτικά ελληνικών συνεδρίων (5), ενώ έχει συγγράψει (μόνος ή με συνεργάτες) πέντε (5) επιστημονικά βιβλία. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικό προσωπικό σε σειρά συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έχει διδάξει κοινωνικές επιστήμες και μεθοδολογία έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (ΕΚΠΑ, ΠΔΜ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη του φαινομένου του εθνικισμού, των κοινωνικά ευπαθών ομάδων (Neets, μετανάστες κ.τ.λ.), της εκπαιδευτικής πολιτικής, των κοινωνικών ανισοτήτων και των στάσεων των κυριότερων δρώντων (μαθητές, εκπαιδευτικοί) του εκπαιδευτικού συστήματος. Ζει στην Αθήνα, εργάζεται ως ερευνητής στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Neets, μετανάστες κ.τ.λ.), εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνικές ανισοτήτες και στάσεις των κυριότερων δρώντων (μαθητές, εκπαιδευτικοί) του εκπαιδευτικού συστήματος.