Περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και της φτώχειας για το 2013 στην Ελλάδα καταγράφουν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat

30/06/2015

Τη σφοδρή και συνεχιζόμενη μείωση των εισοδημάτων, καθώς και την επιδείνωση της φτώχειας και των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα αποκαλύπτουν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) του 2014, που δημοσιοποιήθηκαν στις 26/06/2015 από την Eurostat και αναφέρονται στην εισοδηματική κατάσταση του πληθυσμού το 2013. Πιο συγκεκριμένα:

• Σε μόλις τέσσερα χρόνια, την περίοδο δηλαδή 2010-2013, το διαθέσιμο μηνιαίο ισοδύναμο εισόδημα των ατόμων που βρίσκονται στο μέσο της εισοδηματικής κατανομής υποχώρησε από 915 ευρώ (το 2010) σε μόλις 640 ευρώ (το 2013)! Η μείωση αυτή αποκαλύπτει τη συνεχιζόμενη σημαντική συρρίκνωση στα εισοδήματα των μεσαίων στρωμάτων στη χώρα την περίοδο της εφαρμογής των προγραμμάτων λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης.
• Σύμφωνα με τον ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σχετικής φτώχειας (που αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάμεσου εισοδήματος των κατοίκων της χώρας), η σχετική φτώχεια αυξήθηκε από 20,1% το 2010 σε 22,1% το 2013. Η αύξηση της σχετικής φτώχειας όμως αποκρύπτει την πραγματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, αφού την αντίστοιχη περίοδο το όριο φτώχειας για ένα άτομο έχει συρρικνωθεί από 549 ευρώ το μήνα το 2010 σε μόλις 384 ευρώ το 2013. Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία της EU-SILC, την ίδια περίοδο ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε από 27,7% σε 39,5%!
• Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για τη διαχρονική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών είναι οι εκτιμήσεις του δείκτη φτώχειας που υπολογίζεται με βάση ένα διαχρονικά σταθερό όριο φτώχειας σε όρους αγοραστικής δύναμης των εισοδημάτων του 2007. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο δείκτη, το ποσοστό φτώχειας υπερδιπλασιάστηκε από 18% το 2009 σε 48% το 2013.
• Ιδιαίτερα δυσμενείς είναι οι επιπτώσεις στις οικογένειες με παιδιά. Με βάση το ίδιο διαχρονικά σταθερό όριο φτώχειας (του 2007), το 2013 η παιδική φτώχεια ανήλθε στο 52,3% από 20,7% που ήταν το 2009. Δηλαδή περισσότερα από 1 στα 2 παιδιά το 2013 στην Ελλάδα ζούσαν σε αντίστοιχες συνθήκες φτώχειας με αυτές που ζούσε μόλις 1 στα 5 παιδιά το 2009.
• Σύμφωνα με το δείκτη χάσματος (ή βάθους) φτώχειας, ακόμη και τα εισοδήματα των ίδιων των φτωχών συρρικνώθηκαν σημαντικά. Το 2013 1 στους 2 φτωχούς είχε διαθέσιμο μηνιαίο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα μικρότερο από 264 ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 35% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2010. Η εκτίμηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η συνεχιζόμενη πολιτική εσωτερικής υποτίμησης οδηγεί ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
• Ο δείκτης υλικής αποστέρησης, δηλαδή το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούν να καλύψουν τουλάχιστον 3 από τις 9 βασικές ανάγκες, ανήλθε στο 37,3% το 2013 σε σχέση με το 24,1% το 2010.
• Τέλος, την περίοδο 2010-2013 αύξηση παρουσιάζει και η εισοδηματική ανισότητα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δείκτη Gini αλλά και του δείκτη S80/S20 (δηλαδή του λόγου των εισοδημάτων του 20% του πλουσιότερου πληθυσμού προς το 20% του φτωχότερου). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την άνιση κατανομή των βαρών στον πληθυσμό.

Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η όξυνση της οικονομικής κρίσης και κυρίως τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και εσωτερικής υποτίμησης που προωθούνται με συνέπεια από το 2010 έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε βάρος των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και των οικογενειών με παιδιά. Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας και απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στα εισοδήματα των νοικοκυριών εντάθηκαν το διάστημα 2014-2015, το Παρατηρητήριο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ εκτιμά ότι τα σημερινά επίπεδα φτώχειας είναι σημαντικά υψηλότερα και οι συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών δυσμενέστερες σε σχέση με την εικόνα που αποτυπώνεται στα παραπάνω στοιχεία.

Η Α(ΥΤΑ)ΠΑΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση Η Α(ΥΤΑ)ΠΑΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συλλογική μελέτη των συγγραφέων Γ. Αργείτη, Ν. Κορατζάνη, Δ. Παϊταρίδη, Κ. Πασσά, Χ. Πιέρρου. Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα έχουν αποτύχει να δημιουργήσουν τους αναγκαίους μετασχηματισμούς για μια διατηρήσιμη έξοδο της χώρας από την κρίση χρέους. Το οικονομικό και […]

Άρθρο του Επιστημονικού Δ/ντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γιώργου Αργείτη: Η παγίδα χρέους και Λιτότητας των Δανειστών στην Ελλάδα.

Άρθρο του Επιστημονικού Δ/ντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γιώργου Αργείτη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 19/6/17 με τίτλο: Η παγίδα χρέους και Λιτότητας των Δανειστών στην Ελλάδα. Γιατί η πρόσφατη συμφωνία στο Eurogroup θα έπρεπε να μας δημιουργεί προβληματισμό και να μην είναι ακόμη μία αφορμή για επικοινωνιακή εκμετάλλευση. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο […]

The Greek crisis: outlook and an alternative economic policy

The 2017 independent Annual Growth Survey: The Elusive Recovery Special study on Greece: The Greek crisis: outlook and an alternative economic policy Giorgos Argitis, Nasos Koratzanis and Christos Pierros available here: The Greek crisis: outlook and an alternative economic policy   For the last seven years the Greek economy has been entrapped in a dramatic […]

Εισήγηση του Γ. Αργείτη, Επιστημονικού Δ/ντή ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο συνέδριο που διοργάνωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή με θέμα «Κρίση – Μεταρρυθμίσεις – Ανάπτυξη» στις 27 και 28 Μαρτίου 2017.

«Θεσμοί της Αγοράς Εργασίας, Δημοκρατία και Ανάπτυξη» Γιώργος Αργείτης  «ΚΡΙΣΗ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αίθουσα Γερουσίας Βουλής των Ελλήνων Αθήνα, 27 & 28 Μαρτίου 2017   Η κατανόηση του περιεχομένου και της μορφής των πολιτικών παρεμβάσεων στο ρυθμιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας εξαρτάται από τη γνώση του πλαισίου της πολιτικής οικονομίας της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής […]

Ανακοινώσεις από την Εκδήλωση-Ημερίδα «Πρόγραμμα Εγγυημένης Απασχόλησης: Μια εναλλακτική πρόταση στη λιτότητα»

Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν στην ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα Εγγυημένης Απασχόλησης: Μια εναλλακτική πρόταση στη λιτότητα» που διοργάνωσαν από κοινού σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ίδρυμα Friedrich Εbert και το Levy Institute. Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Χρήστος Κατσιούλης, Δ/ντής της αντιπροσωπείας του ιδρύματος Friedrich […]

Περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και της φτώχειας για το 2013 στην Ελλάδα καταγράφουν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat

Τη σφοδρή και συνεχιζόμενη μείωση των εισοδημάτων, καθώς και την επιδείνωση της φτώχειας και των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα αποκαλύπτουν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) του 2014, που δημοσιοποιήθηκαν στις 26/06/2015 από την Eurostat και αναφέρονται στην εισοδηματική κατάσταση του πληθυσμού το 2013. Πιο συγκεκριμένα: • Σε […]