Σειρά: Κείμενα Παρέμβασης
Αριθμός: 5
Εκδόθηκε: Ιούλιος 2020

Συγγραφείς: Γούλας Χρήστος Καραλής Θανάσης

Διά βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θέσεις και προϋποθέσεις για μια ποιοτική επανεκκίνηση μετά την πανδημία

Βασική θέση των συγγραφέων είναι ότι, διανύοντας ήδη τη φάση της επανεκκίνησης μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, απαιτούνται σημαντικές και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα πάγια προβλήματα του πεδίου δεν οφείλονται στην πανδημία, απλώς η κρίση αυτή τα έφερε στην επιφάνεια και τα ανέδειξε. Για μια αποτελεσματική πολιτική εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού απαιτείται να δρομολογηθούν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα. Οι προτάσεις γι’ αυτά μέτρα οι οποίες διατυπώνονται στο παρόν Κείμενο Παρέμβασης αφορούν κυρίως τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση εξ αποστάσεως μορφών εκπαίδευσης, το ζήτημα της ποιότητας των υλοποιούμενων δράσεων, αλλά και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.