Καραλής Θανάσης

Ο Θανάσης Καραλής είναι Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης. Έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό φορέων ως εκπαιδευτής, σύμβουλος, συντονιστής και αξιολογητής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει συνεργαστεί για περισσότερα από είκοσι χρόνια με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως καθηγητής-σύμβουλος και συντονιστής μεταπτυχιακών θεματικών ενοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη για τα κίνητρα και τα εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (2010- ). Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εργασίες στην ελληνική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, μεταξύ των οποίων και δέκα βιβλία.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Θεσμοί και πολιτικές διά βίου μάθησης, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική, Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων