Γούλας Χρήστος

Ο Χρήστος Γούλας είναι Διευθυντής του ΙΝΕ και του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ.
Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι Διδάκτορας (PhD) με γνωστικό αντικείμενο ¨Πολιτικές – Συστήματα δια βίου μάθησης και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων». Είναι εκπαιδευτής ενηλίκων και εκπαιδευτών ενηλίκων.
Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία και συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα διά βίου εκπαίδευσης, πολιτικών απασχόλησης και πιστοποίησης προσόντων. Είναι μέλος εθνικών επιτροπών επεξεργασίας και παραγωγής πολιτικής στο πεδίο της διά βίου εκπαίδευσης και πολιτικών απασχόλησης.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο