Σειρά: Κείμενα Παρέμβασης
Αριθμός: 2
Εκδόθηκε: Ιούλιος 2018

Πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση και παραγωγικό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας

Στο κείμενο αυτό, μέσα από τις πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση, επιχειρείται η διερεύνηση της μεταβολής (ή όχι) του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Αναδεικνύονται οι κλάδοι και τα επαγγέλματα που δημιουργούν και καταργούν θέσεις εργασίας την περίοδο 2013-2017, η ένταση των δεξιοτήτων τους, καθώς και η συμμετοχή των κλάδων ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση στη δημιουργία των νέων αυτών θέσεων. Καθώς διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των θέσεων εργασίας δημιουργείται στους κλάδους χαμηλής έντασης των δεξιοτήτων και χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης δεν φαίνεται να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάδειξης μιας τάσης διαφοροποίησης του παραγωγικού υποδείγματος, γεγονός που θα συνέβαλλε σημαντικά σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και μια ασφαλή έξοδο της χώρας από την κρίση.