Αγναντόπουλος Απόστολος

Ο Απόστολος Αγναντόπουλος είναι διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου του Birmingham (M. Βρετανία) και πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων (Masters) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το πανεπιστήμιο του Reading (M. Βρετανία) και στην Αγροτική Ανάπτυξη από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Montpellier (Γαλλία). Εργάστηκε ως λέκτορας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Birmingham, Westminster και Dublin City University) και υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του πανεπιστημίου του Warwick. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλός σε θέματα μετανάστευσης και εσωτερικής πολιτικής στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκε ως ασκούμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες έρευνες και έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών και άρθρων σε θέματα διεθνών οικονομικών σχέσεων με έμφαση στην κριτική των κυρίαρχων ιδεολογικών ρευμάτων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, θεσμοί και οικονομική ανάπτυξη, ανάλυση εισροών-εκροών, περιφεριακή οικονομική συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων