Αράπογλου Βασίλης

O Βασίλης Αράπογλου είναι επίκουρος καθηγητής στην κοινωνιολογία των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού στο τμήμα κοινωνιολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακά στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη (Πάντειο) και στην κοινωνική πολιτική (M.Sc. LSE) και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (PhD LSE). Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικού Ερευνών, του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Το ερευνητικό και διδακτικό του έργο εστιάζεται στην ανάλυση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του αποκλεισμού στα αστικά κέντρα και σε συγκριτικές προσεγγίσεις των πολιτικών για την αντιμετώπισή τους στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη. Είναι συντάκτης του περιοδικού EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια και αποκλεισμός στα αστικά κέντρα, αστικές και κοινωνικές πολιτικές – συγκριτικές προοπτικές ΗΠΑ-Ευρώπη, μετανάστευση, κοινωνική ένταξη και μορφές του ανήκειν, εθνοκοινωνικός διαχωρισμός στον αστικό χώρο, ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις των αστικών προβλημάτων