Σιατίτσα Δήμητρα

Η Δήμητρα Σιατίτσα είναι διδάκτορας του τομέα Πολεοδομίας ΕΜΠ, αρχιτέκτονας-μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακά στην Αρχιτεκτονική και Θεωρία για την Πόλη (Universitat Politècnica de Catalunya). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα γύρω από ζητήματα κατοικίας και έλλειψη στέγης, κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής καινοτομίας και αστικής ανάπτυξης. Είναι μέλος του Διεθνούς δικτύου για την έρευνα και τη δράση για την πόλη (I.N.UR.A.).