Σουλελέ Δήμητρα

Η Δήμητρα Σουλελέ είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004 με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής προστασίας και στις ευρωπαϊκές πολιτικές ένταξης ευπαθών ομάδων. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία του δικαίου και της εκπαίδευσης. Από το έτος 2006 έως σήμερα ασχολείται με υποθέσεις δικαίου ανηλίκων, μεταναστευτικού, προσφυγικού δικαίου. Διετέλεσε νομικός σύμβουλος σε ευρωπαϊκά προγράμματα, οργανώσεις και δίκτυα για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και των αστέγων.