Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 11
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2013

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2013

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, ΠΕΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΗΣ ΤΗΚΟΣ

Η ετήσια έκθεση για τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αποτυπώνει και αναλύει το περιεχόμενο των εξελίξεων στο πεδίο της αγοράς εργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται οι εξελίξεις που συντελούνται το 2012, σε μια περίοδο όξυνσης της διεθνούς οικονομικής κρίσης, στο σύνολο των χωρών που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις που συντελούνται σε καθεμία από τις 27 χώρες, καθώς και στο κεντρικό επίπεδο της Ένωσης με άξονα την εργατική νομοθεσία, τις πολιτικές απασχόλησης και των αμοιβών, τις συλλογικές συμβάσεις, το χρόνο και τις συνθήκες εργασίας, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό διάλογο, τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, τις αναδιαρθρώσεις, τον δημόσιο τομέα και τις πολιτικές μετανάστευσης. Βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τη συνθετική ανάλυση της έκθεσης είναι η θεσμική ενίσχυση της ευελιξίας της εργασίας και της αποκέντρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η συγκράτηση και η μείωση των μισθών εν μέσω διόγκωσης της ανεργίας, η επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας και η ένταση των εργατικών κινητοποιήσεων απέναντι στη συντελούμενη εργασιακή υποβάθμιση.