Γεωργιάδου Πέννυ

Η Πέννυ Γεωργιάδου είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Από το 1996 εργάζεται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με αντικείμενα εργασίας το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση ενηλίκων, την απασχόληση, τη μετανάστευση και πρόσφατα με τη μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις. Είναι μέλος της ομάδας του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Εργασιακές Σχέσεις (EIRO) και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Από το 1989 έως το 1996, απασχολήθηκε ως σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης σε φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως εκπαιδεύτρια ανέργων και εργαζομένων σε διάφορα προγράμματα και δραστηριοποιήθηκε στο σχεδιασμό, συντονισμό και στην υλοποίηση, διαχείριση ενεργειών κατάρτισης, απασχόλησης, κοινωνικού αποκλεισμού κ.α. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μελετών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Εργασιακές σχέσεις, εκπαίδευση ενηλίκων, μετανάστευση, συνδικαλιστική εκπαίδευση, διακρίσεις.