Καθίζηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο μακροοικονομικής προσαρμογής της χώρας.

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων που χορηγούν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο σύνολο του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, καθώς και προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ξεχωριστά. Από την εξέταση των στοιχείων του διαγράμματος γίνονται εύκολα αντιληπτές οι συνθήκες εντεινόμενης πιστωτικής στενότητας τις οποίες αντιμετωπίζει ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας από […]

Δελτίο τύπου για την αύξηση της σχετικής φτώχειας στην Ελλάδα

Δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως επίσης και άνιση κατανομή των βαρών στον πληθυσμό, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που μόλις δημοσιεύθηκαν από την Eurostat με βάση τη σχετική δειγματοληπτική έρευνα του 2012 (η οποία αφορά τα εισοδήματα των νοικοκυριών το 2011). Ειδικότερα:  Σύμφωνα με τον ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σχετικής φτώχειας (που αναφέρεται […]