Η έντονη υφεσιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας οφείλεται στη σημαντική περιστολή της εγχώριας ζήτησης λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας.

Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφονται η εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα και η συνεισφορά των βασικών προσδιοριστικών του παραγόντων τη χρονική περίοδο 2004-2013. Όπως απεικονίζεται, από το 2004 έως το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007, η ελληνική οικονομία σημειώνει σχετικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Κυριότερο μοχλό της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας […]

Καθίζηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο μακροοικονομικής προσαρμογής της χώρας.

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων που χορηγούν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο σύνολο του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, καθώς και προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ξεχωριστά. Από την εξέταση των στοιχείων του διαγράμματος γίνονται εύκολα αντιληπτές οι συνθήκες εντεινόμενης πιστωτικής στενότητας τις οποίες αντιμετωπίζει ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας από […]

Δελτίο τύπου για την αύξηση της σχετικής φτώχειας στην Ελλάδα

Δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως επίσης και άνιση κατανομή των βαρών στον πληθυσμό, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που μόλις δημοσιεύθηκαν από την Eurostat με βάση τη σχετική δειγματοληπτική έρευνα του 2012 (η οποία αφορά τα εισοδήματα των νοικοκυριών το 2011). Ειδικότερα:  Σύμφωνα με τον ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σχετικής φτώχειας (που αναφέρεται […]