Αναστασίου Αθανάσιος

Ο Α. Αναστασίου (Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακά στην Στατιστική και Μάνατζμεντ στο Πανεπιστήμιο του UWE, Bristol, UK, Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες με έμφαση στην Μακροοικονομία από το Πανεπιστήμιο Πατρών) είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Σ.Ε.Π. στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και μέλος Σ.Ε.Π. στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Επίσης ήταν Διδάσκων Π.Δ. 407 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πάτρας στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι συγγραφέας 13 επιστημονικών συγγραμμάτων δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οικονομική επιστήμη. Συμμετέχει στο editorial board του περιοδικού International Journal of Behavioural and Healthcare Research. Επίσης έχει εργασθεί ως ερευνητής σε 6 προγράμματα τόσο με το Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και με το ΑΤΕΙ Πάτρας και αυτή την περίοδο έχει προσληφθεί από την ICAP GROUP Α.Ε. ως Ειδικός Οικονομικός Εμπειρογνώμονας στο έργο «Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με την χρήση Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος». Επίσης, εργάστηκε ως Ειδικός Οικονομικός Εμπειρογνώμονας στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Επιστημονικός Σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη ΥΥΚΑ & ΥΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2013» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Τέλος, έχει παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε 12 Διεθνή Συνέδρια.
Τα διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων μακροοικονομίας, νομισματικής θεωρίας και πολιτικής, στατιστικής για οικονομολόγους, οικονομετρίας, οικονομικών μαθηματικών καθώς και ανάλυσης χρονολογικών σειρών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική, Διεθνή Οικονομικά, Παίγνια Μακροοικονομικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένη Στατιστική και Οικονομετρία, Διεθνής Μακροοικονομική, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση