Σκίντζη Βασιλική

Η Δρ. Βασιλική Σκίντζη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική Μηχανική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιo Warwick στην Αγγλία και πτυχίο στην οικονομική επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είνaι στο χώρο της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας, της διαχείρισης κινδύνου και των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Το έργο της έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το International Journal of Forecasting, Journal of Financial Econometrics, Journal of Futures Markets, κ.α., έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει λάβει περισσότερες από 60 ετεροαναφορές. Η κα Σκίντζη έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει διδάξει μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου όπως Προχωρημένες Ποσοτικές
Μέθοδοι στην Οικονομική Ανάλυση, Διαχείριση Κινδύνου, Πιστωτικά Ιδρύματα και προπτυχιακού επιπέδου όπως Στατιστική, Ποσοτική Ανάλυση στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα κ.α.