Αποστολόπουλος Νικόλαος

Ο Αποστολόπουλος Νικόλαος είναι Λέκτορας Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας στο University of Plymouth και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Είναι κάτοχος Διδακτορικού στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τίτλο «Regional parameters, sustainable economy and renewable energy entrepreneurship in the European Union”. Με το πέρας του διδακτορικού του συνέχισε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με θέμα “Green entrepreneurship and sustainable development in the European Union”. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και στον τραπεζικό τομέα. Έχει διδάξει σε διάφορους φορείς και οργανισμούς. Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ενώ συμμετέχει σε συμβούλια έκδοσης διεθνή ακαδημαϊκών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει σε πανεπιστημιακά εγχειρίδιο όπως “θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού” και “κοινωνικής επιχειρηματικότητας”.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ευρωπαϊκή βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη επιχειρηματικότητα, πράσινες στρατηγικές, αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα.