Γιαννακοπούλου Ελένη

Η Ελένη Γιαννακοπούλου γεννήθηκε στο Λονδίνο to 1979 και κατοικεί στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Bristol (MA in Contemporary History, 2002) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Queen Mary and Westfield College (MSc in Public Policy- University of London-Queen Mary and Westfield College, 2003). Είναι υποψήφιος Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Εργάζεται ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ομιλίες και ημερίδες με θέματα ιστορικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

μεταναστευτική πολιτική, πολιτικές ενσωμάτωσης, διακρίσεις, εκπαίδευση, σύγχρονη ιστορία, πολιτική θεωρία