Σώρος Γιώργος

Ο Γιώργος Σώρος είναι κοινωνιολόγος ερευνητής εργασιακών σχέσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία με ειδίκευση κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι ερευνητής στο Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Υπήρξε ερευνητής στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Εργασιακές σχέσεις, συνδικαλισμός, εργατικό κίνημα, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, ανεργία, κοινωνική αναπαραγωγή