Καραλής Δημήτρης

Ο Δημήτρης Καραλής είναι πολιτικός επιστήμονας, διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Έχει γράψει επιστημονικά άρθρα τα οποία, αξιοποιώντας τη σύγχρονη κοινωνική θεωρία, διερευνούν: α) τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και ιδεολογικές αλλαγές που έχει επιφέρει η μετάβαση από τον φορδισμό στον μεταφορδισμό, β) το πώς οι μηχανισμοί εξουσίας (δηλαδή οι μηχανισμοί που διαμορφώνουν τις υποκειμενικότητες των ατόμων) που επικρατούν την εποχή του μεταφορδικού καπιταλισμού, διχάζουν τον κόσμο της εργασίας και, συνακόλουθα, διασφαλίζουν την υποταγή του στο κεφάλαιο με διαρκώς χειρότερους όρους. Σήμερα, ταυτόχρονα με την ενασχόλησή του με τη σύγχρονη κοινωνική θεωρία, αφενός συμμετέχει σε έρευνα για το πώς βιώνουν τα υποκείμενα την κρίση, αφετέρου διερευνά το πώς μεταβλήθηκαν οι πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Κρίση, λόγοι περί κρίσης, βίωμα, ανεργία, πολιτικές απασχόλησης, συνδικάτα, ασφαλιστικό, κοινωνική θεωρία