Οικονόμου Άρης

Ο Άρης Οικονόμου είναι ερευνητής στην Ομοσπονδία Γαλλόφωνων Φοιτητών του Βελγίου καθώς και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Έχει ασχοληθεί με θέματα εργασιακών σχέσεων (άτυπες μορφές εργασίας), θέματα υγείας στην εργασία στο Εργαστήριο Υγιεινής του ΑΠΘ και τέλος με θέματα πολιτικώνν Παιδείας στην Ευρώπη. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα Ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού όπως επίσης καθηγητής κοινωνικών επιστημών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Reading, Ηνωμένο Βασίλειο και Université Libre de Bruxelles, Βέλγιο καθώς και κάτοχος DEA στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Université Libre de Bruxelles.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Φτώχεια, Άτυπες μορφές εργασίας, Πολιτικές παιδείας, Υγιεινή εργασίας.