Πασσάς Κώστας

Ο Κώστας Πασσάς είναι απόφοιτος του Ναυτιλιακού τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά (2003) και στη συνέχεια μεταπτυχιακός (2006) και διδακτορικός φοιτητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2007), με θέμα «Παραγωγική – Μη Παραγωγική Εργασία και Παραγωγικότητα της Εργασίας στην Ελληνική Οικονομία». Συμμετέχει στο παρατηρητήριο φτώχειας από το 2009. Αυτόν τον καιρό δραστηριοποιείται, πέρα από τον υπολογισμό της φτώχειας στη βάση των απόλυτων αναγκών, με την ανάλυση και εξήγηση της κρίσης από τη σκοπιά της μαρξιστικής θεωρίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Eτερόδοξη οικονομική σκέψη, μαρξιστική πολιτική οικονομία.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο