Παπαδοπούλου Μαριάννα

Η Μαριάννα Παπαδοπούλου είναι ερευνήτρια στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Έχει συμμετάσχει και έχει παρουσιάσει εργασίες της σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επαγγελματική εμπειρία στην ποιοτική έρευνα αγοράς.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Η φτώχεια και η μέτρησή της, ζητήματα μετανάστευσης, κράτος και θεσμοί δημοκρατία, ζητήματα πολιτικής συμπεριφοράς