Ιωαννίδης Γιώργος

Ο Γιώργος Ιωαννίδης είναι διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Έχει εργαστεί, ως επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, εμπειρογνώμονας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής, ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge και συνεργάτης ερευνητής στο Παρατηρητήριο Οικονομικών & Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής Πολιτικής, της Πολιτικής Απασχόλησης και της Ελληνικής Οικονομίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ελληνική οικονομία, πολιτική οικονομία, οικονομική πολιτική, πολιτική απασχόλησης, κοινωνική πολιτική.