Χρίστος Πιέρρος

Ο Χρίστος Πιέρρος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και κάτοχος διδακτορικού από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος MSc στην Διεθνή Οικονομική από το πανεπιστήμιο του Maastricht και κάτοχος MPhil στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μετα-κεϋνσιανή μακροικονομική ανάλυση, υποδείγματα stock-flow consistent, χρηματιστικοποίηση, χρηματοπιστωτική αστάθεια, διανομή εισοδήματος και οικονομική μεγέθυνση

Τελευταίες Δημοσιεύσεις στο Παρατηρητήριο