Χρίστος Πιέρρος

Ο Χρίστος Πιέρρος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και υποψήφιος διδάκτορας στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών UADPhilEcon του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή σχετίζεται με την δημιουργία ενός μοντέλου αποθεμάτων-ροών για την ελληνική οικονομία, το οποίο βασίζεται στην μετα-κεϋνσιανή μεθοδολογία. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος MSc στην Διεθνή Οικονομική από το πανεπιστήμιο του Maastricht και κάτοχος MPhil στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μετα-κεϋνσιανή μακροικονομική ανάλυση, μοντέρνα νομισματική θεωρία, επιχειρηματικοί κύκλοι, χρηματοπιστωτική αστάθεια, οικονομική μεγέθυνση και δημοσιονομική πολιτική