Παπαναστασίου Στέφανος

Ο Στέφανος Α. Παπαναστασίου είναι διδάκτορας του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Είναι ερευνητής στο Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Υπήρξε ερευνητής στο ΠΑΦ-ΕΑΚ (συνεργασία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του UADPhilEcon). Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στο πρόγραμμα Impalla που τελεί υπό την αιγίδα του Catholic University of Leuven.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Κοινωνική πολιτική, φτώχεια, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, ανεργία, μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης