Λαμπουσάκη Σοφία

H Σοφία Λαμπουσάκη είναι νομικός, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ruprecht-Karls της Χαϊδελβέργης. Από το 2007 είναι επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και συμμετέχει στην εκδοτική και ερευνητική του δραστηριότητα. Έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει εισηγήσεις σε ευρωπαϊκά συνέδρια. Είναι μέλος της ομάδας του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Συνθήκες Εργασίας και Διαβίωσης (Eurofound). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Συλλογικές και ατομικές εργασιακές σχέσεις, εργασιακά δικαιώματα, ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο