Στη σειρά Αναλύσεις περιλαμβάνονται κείμενα στα οποία περιγράφονται με τεκμηριωμένο τρόπο διαστάσεις και πτυχές διαφόρων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων ή/και αναλύονται προτάσεις που συνεισφέρουν στο δημόσιο διάλογο και προβληματισμό, προβάλλοντας την οπτική των συνδικάτων και των εργαζομένων.