Πατώκος Τάσος

Ο Τάσος Πατώκος είναι Λέκτορας ΠΔ407/80 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει Μικροοικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία και Θεωρία Παιγνίων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα UADPhilEcon. Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ και κάτοχος MSc από το ΕΜΠ, καθώς και MPhil και DPhil στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργασίες του έχουν δημοσιετεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το American Journal of Applied ScienceEnvironmental EconomicsTheoretical Medicine and Bioethics κ.α.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Θεωρία παιγνίων, Πολιτική οικονομία, Πολιτική φιλοσοφία, Οικονομικά του περιβάλλοντος, Οικονομικά της εργασίας

Τελευταίες Αναλύσεις στο Παρατηρητήριο

+Δείτε όλες τις Αναλύσεις