Τα κείμενα πολιτικής (policy briefs) είναι σύντομα και εύκολα αναγνώσιμα από το ευρύ κοινό κείμενα που αναλύουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πτυχές της πολιτικής των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι αναλύσεις αντανακλούν την ευρύτερη οπτική των συνδικάτων και των συμφερόντων των εργαζομένων.